O nama...

mascotte
Saznajte sve o nama...

Naša povijest

ancien logo de la Maison Lyovel

1999

Automatic servis d.o.o. Visoko je osnovano 1999. Godine sa sjedištem u Visokom na adresi Industrijska zona Ozrakovićibb Visoko.
entrepôt de la Maison Lyovel

2019

Danas imamo osam poslovnih jedinica, koje djeluju na teritoriji Sarajevskog kantona, Zeničko-dobojskog kantona, Srednjo-bosanskog kantona, Hercegovačko-neretvanskog kantona.

ISO 9001 certificani

ISO 9001

Carte de France localisant les sites de La Maison Lyovel

Usluge i servis

Naš tehnički odjel je specijaliziran isključivo za vending automate (Bianchi Vending, Saeco Vending i NECTA). Posjedujemo veliki magacin rezervnih djelova, što daje dobru podlogu našem servisu pri pripremi, održavanju, testiranju i opravci automata.